Google Drive Direct Link

Google Drive Direct Link Generator - Direct Link Creator for Google Drive

Đã có liên kết được tạo và tiếp tục tăng...

Hướng dẫn nhanh: Tiện ích này giúp các bạn Tạo link download trực tiếp từ link Google Drive. Getlink direct Google Drive

Ví dụ:

Bạn nhập link này xuống dưới: https://drive.google.com/file/d/1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH/view?usp=sharing

Sẽ tạo ra link: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH (nhấn vào link này sẽ download trực tiếp)

  logo_icoĐã xong!Đóng trong: 3s
  Liên kết đã tạo thành công! Bạn có thể sao chép nó ngay bây giờ!
  logo_icoLỗi!Đóng trong: 3s
  Url không hợp lệ! Vui lòng kiểm tra lại.

  Copyright © ReLub.Net

  Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới