How to create table of contents for Template LiteSpot

That table of contents is a compilation of the main titles of the article, from the h2, h3, h4 tags, We can't deny the impact of the table of contents
How to create table of contents for Litespot Premium Template
How to create table of contents for Litespot Premium Template

Table of contents

That table of contents is a compilation of the main titles of the article, from the h2, h3, h4 tags, .. We can't deny the impact of the table of contents on both users and SEO. It increases the user experience on your site and is appreciated by search engines in terms of content. 

That's why I created this article to teach you how to use it. This function is available. Use it to optimize your page, highly appreciated in the eyes of search engines.

Table of contents for blogger
Table of contents for blogger

How to use the table of contents feature of Template Litespot Premium

First, make sure that your article is tagged with title tags, at least h2.

Now choose where you want to put the table of contents on your post and enter this code: {tocify} $title={Table of Contents}

You have to bold that code! If you have a table of contents like the image above, please F12 on your blog to further adjust it.

Conclusion

Above is my entire sharing on how to create a table of contents for litespot template. Hope the article is useful to you.

Copyright © ReLub.Net

ReLub.Net

youtube google facebook Đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là cách bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình.

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới