How to remove code? m = 1 and? m = 0 on a mobile device for blogger

However, when using desktop mode for mobile devices, Blogger will manually add a query ?m=1 and ?m=0 after each url.
How to remove code? m = 1 and? m = 0 on a mobile device
How to remove code? m = 1 and? m = 0 on a mobile device


You're looking to use a responsive template instead of Blogger's default device mode. However, when using desktop mode for mobile devices, Blogger will manually add a query ?m=1 and ?m=0 after each url. This will probably affect the blog's SEO. In this article, I will guide you to delete ?m=1 and ?m=0 when accessing on mobile devices for Blogger.

Actually, the code? M = 1 means the device used is a mobile device, and the code? M = 0 means that the device used is a desktop device, even if the code is not actually found? M = 0 on desktop devices.

Of course, this will become a duplicate title tag, because there are other parameters, which of course will also affect the position of the SEO blog on the SEO engine. So, there are several ways to get rid of the code code? M = 1 or? M = 0 About the appearance of mobile devices

How to remove code? m = 1 and? m = 0 on a mobile device

  • Step 1: Log in to your Blogger Account
  • Step 2: Open Theme Menu Then Click Edit html
  • Step 3: Add This Code in Above </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();
if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);
}
var uri = window.location.toString();
if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);
}
var uri = window.location.toString();
if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);
}
var uri = window.location.toString();
if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) {
var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));
window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);
}
//]]>
</script>

Conclusion

Here is all you have to do. By adding a simple script, your blog will now no longer display the ?m=1 and ?m=0 parameters in the address bar when accessed by mobile devices. See more great tips when using Blogger here.

Copyright © ReLub.Net

ReLub.Net

youtube google facebook Đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là cách bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình.

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới